اخبار صنعت

عملیات دوخت ماشین

2019-02-16
آماده سازی و تنظیم کار باید تحت هدایت مکانیک انجام شود. پس از اتمام، عملیات دوخت می تواند انجام شود.
1. توجه به موقعیت صحیح نشسته را بررسی کنید.
2. توجه به روش کنترل پدال و پایه موتور را بررسی کنید.
3. توجه به روش صحیح نصب ریش تراش
4، به موضوع پیچیده، سوزن بلند، بستن سوزن، عمل سوزن توجه کنید.
5. توجه به تغذیه و دریافت عملیات.
6، توجه به عمل زاویه دید را بررسی کنید.
7، به راه صحیح به خط پایین توجه کنید.
8، مبتدیان با سرعت بالا اجرا نمی شوند.