تاریخ ما


  • شرکت SUOTE در سال 2000 تکمیل شد.
  • 2005 تولید دستگاه FISRT ST-981 EYELET BUTTON HOLER دوختن ماشین.
  • ماشین تولید دوچرخه 2006 ST-781.
  • 2010 تولید کننده ماشین آلات دوخت BUTTON HOLER ST-9820، BAR TACKING ST-430D، مدل SEWER ST-8311G و دکمه قفل LOLL STITROW ST-800A.
  • 2014 به کارخانه تازه کار تبدیل شده است، 40،000 متر مربع وجود دارد.