اخبار صنعت

روش تعمیر و نگهداری چرخ خیاطی الکتریکی

2018-10-12

روش های زیر:

1. ابتدا سوزن را تغییر دهید.
2. دندان های تغذیه را بردارید و ببینید آیا فشار روی پای فشاری وجود دارد.
3. برای برداشتن صفحه سوزن، دو پیچ را روی صفحه سوزن باز کنید و دنبال کنید:
(1) چرخ دستی را در سمت راست لرزش دهید و نوار سوزن را به پایین ترین حالت بچرخانید (وقتی آن را لرزیدید، آنرا به یاد نمی آورید)
(2) همچنان به لرزش برای دیدن نوار سوزن صعودی، شاتل پایین نیز شروع به قلاب سوزن
(3) نوک قل قل برای قلاب سوزن مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی که با چشم سوزن سازگار است، باید یک شی مرجع داشته باشید. نکته شاتل به چشم سوزن متصل نیست، اما به چشم از سوزن تا 1.5-2.0 میلی متر قلاب می کند.