اخبار صنعت

چین دوخت دستگاه مدل شبکه یکپارچه سازی و نوآوری

2018-08-30
رانندگی پایدار سیاست های کلان اقتصادی و جلوگیری موثر از بازار تقاضای پایین دست، صنعت جواهرسازی داخلی را به دوره طلایی توسعه صنعت با افزایش تقاضای بازار افزایش داده است و از این طریق، بسیاری از شرکت های نوظهور نیز به دوخت داخلی بازار ماشین. با این حال، تعداد زیادی از بازیکنان بازار نه تنها ترویج گسترش افقی صنعت ماشین آلات دوخت چینی، بلکه ارتقاء سطح کلی صنعت را تست می کنند. به نظر می رسد با بهبود سطح اقتصادی و عمیق باز شدن بازار داخلی، روند گوناگونی صورت گرفته است. به عبارت دیگر، روند بازار ماشین آلات دوخت چینی به صورت کیفی تغییر خواهد کرد.
در مرحله حاضر، تنوع ارزش محصول و جهانی بودن کاربرد، مزیت عمده ای از توسعه آینده صنعت ماشین دوخت در چین است؛ در حالیکه رشد پایدار اقتصاد سازمانی را رد می کند، این مزیت اصلی از کنترل تسلط بازار نیز تبدیل شده است.
چین ماشین دوختن به عنوان یک پورتال شبکه حرفه ای برای صنعت ماشین آلات دوخت خانگی و شرکت ها برای ایجاد ارزش، ریخته گری مزایای، ایجاد تصویر شرکت، افزایش ارزش نام تجاری، بر اساس مزایای توسعه پلت فرم تجارت الکترونیک و نفوذ گسترده بازار، رقابت، برای کمک به نوآوری و توسعه صنعت ماشین آلات دوخت چینی؛ دستیابی به موفقیت در مدل کسب و کار یکپارچه صنعت ماشین آلات دوخت و شرکت ها را به راه اندازی یک پلت فرم جدید برای توسعه مبتنی بر اطلاعات هدایت کرده و نوآوری ثابت را به عهده خود گذاشته است و مسئولیت خود را برای کشف یک بازار جدید برای توسعه اطلاعات مبتنی بر صنعت ماشین آلات دوخت در چین .